Cerusit

Hrvatski naziv: Cerusit
Latinski naziv: kreos“-vosak

Mjesto pronalaska:  Maroko
Datum pronalaska: /
Sakupljač: Vesna Dobronić (časopis)
Kemijska formula: PbCO3

Opis: Iznimno je lijep te privlačan kolekcionarima. Može se koristiti i kao ukrasni kamen, a nerijetko je brušen i rezan radi isticanja ljepote. Smatra se da najljepši primjerci dolaze sa Sardinije (Italija) te ima sjaj nalik na dijamant. Svrstavamo ga u razred karbonata, a građen je od olova, ugljika i kisika. 

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 26.1.2020.

Comments are closed.