Gips

Hrvatski naziv:Gips
Grčki naziv:. „gypsos”- kreda

Mjesto pronalaska: Maroko
Datum pronalaska: /
Sakupljač: Vesna Dobronić (časopis)
Kemijska formula: CaSO4· 2H2O

Opis: Nastaje isparavanjem mora ili slanih jezera. Pripada razredu sulfata. Najčešće je bezbojan, a može biti i bijel, siv, smeđ, žut ili crven. Nalazišta su mu: Kanada, Čile, Engleska, Italija, Meksiko, Californija, Colorado… Rabi se za proizvodnju kiparskog gipsa i ključan je sastojak građevnih materijala. 

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko 

Datum unosa: 26.1.2020.

Comments are closed.