Olivinska skupina

Hrvatski naziv: Olivinska skupina
Latinski naziv: /

Mjesto pronalaska: Italija
Datum pronalaska: /
Sakupljač: /

Opis: OLIVINSKA SKUPINA minerala je dobila ime po maslinastozelenoj boji, iako ima primjeraka u bijeloj, smeđoj i žutoj boji. Članovi su silikatnog razreda, a nalazimo ih u magmatskim stijenama u svim dijelovima svijeta. Koristi se za izradu nakita. 

Literatura: Blago zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 10.4.2020.

Comments are closed.