Pustinjska ruža

Hrvatski naziv: Pustinjska ruža
Latinski naziv: /

Mjesto pronalaska: Tunis
Datum pronalaska: /
Sakupljač: Vesna Dobronić (časopis)
Kemijska formula: CaSO4
Kristalni sustav:

Opis: PUSTINJSKA RUŽA nastaje isparavanjem vode koja sadrži određene otopljene kemijske sastojke. Najveće nalazište je u pustinji Sahari. Svrstavam ju u razred sulfata, a nalazimo ju u smeđoj boji. Svka molekula sadrži jedan atom kalcija, sumpora i četiri atoma kisika te je glavni sastojak gips. 

 

Literatura: Blago zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 10.4.2020.

Comments are closed.