Mozak laboratorijskog štakora

Hrvatski naziv: Mozak laboratorijskog štakora
Latinski naziv: Encephalon, Rattus sp.

Mjesto pronalaska: Uzgojen u laboratoriju.
Datum pronalaska: Nepoznat
Sakupljač: Donacija učenika

Fotograf: Duje Štolfa

Opis: Laboratorijski miševi najčešće su čiste linije uzgajane u laboratorijima.

Stanište: Laboratorijski miševi najčešće su čiste linije uzgojene u laboratorijima.

Sistematika:
vrsta -> rod -> porodica ->  red -> razred -> koljeno -> carstvo -> domena

Rattus sp. ->  Rattus ->  Muridae ->  Rodentia ->  Mammalia ->  Chordata ->  Animalia ->  Eucariota

Literatura:

1.Robert Lewis Maynard; Noel Downes (2019) Anatomy and Histology of the Laboratory Rat in Toxicology and Biomedical Research. Elsevier, Inc. 

2.Mark A. Suckow; Steven H. Weisbroth, Craig L. Franklin (2006) The Laboratory Rat. Elsevier, Inc.    

Opisao/la: Sara Vukman

Datum unosa: 18.10.2020.

Comments are closed.