Pluća laboratorijskog štakora

Hrvatski naziv: Mozak laboratorijskog štakora
Latinski naziv: Rattus sp.

Mjesto pronalaska: uzgojen u laboratoriju
Datum pronalaska: Nepoznat
Sakupljač: donacija učenika III. gimnazije

Fotograf: Duje Štolfa

Opis: Pluća su dio dišnog sustava štakora (dušnik -> dušnice -> bronhiole -> plućna krila). Desno plućno krilo, za razliku od lijevoga koje je jednodijelno, sastoji se od četiri režnja. Iako su jako mala, pluća štakora granaju se u 16 generacija ogranaka počevši od dušnika. Za usporedbu, ljudska se pluća samo u sedam generacija ogranaka više. Novorođeni štakor nema razvijene alveole. Zbog toga se prvih nekoliko tjedana njihova života razmjena plina odvija preko glatkozidnih kanala i vrećica. Dvije vrste plućnih arterija hrane pluća štakora – elastične i mišićne. Plućna vena kod štakora je mnogo deblja nego kod ostalih sisavaca jer je građena od poprečno-prugastih mišića koji graniče sa srcem.

 

Stanište: Laboratorijski miševi najčešće su čiste linije uzgojene u laboratorijima.

Sistematika:
 vrsta -> rod -> porodica -> razred -> red -> koljeno -> carstvo -> domena

 Rattus sp. -> Rattus -> Muridae -> Rodentia -> Mammalia -> Chordata -> Animalia -> Eucariota

Literatura:

1. Robert Lewis Maynard; Noel Downes (2019) Anatomy and
Histology of the Laboratory Rat in Toxicology and Biomedical Research. Elsevier, Inc. 

2. Mark A. Suckow; Steven H. Weisbroth, Craig L. Franklin (2006)
The Laboratory Rat. Elsevier, Inc.

Opisala: Sara Vukman

Datum unosa: 05.11.2020

Comments are closed.