Crveni koralj

Hrvatski naziv: Crveni koralj 
Latinski naziv:
Corallium rubrum

 

Mjesto pronalaska: Vis
Datum pronalaska: 2000. godina
Sakupljač: Vesna Dobronić

Fotograf: Lucija Sorić

Opis: Crveni koralj pripada obitelji plemenitih koralja. Naraste i do 1 m. Sadrži okamenjeno stablo, a boja varira od crvene do crvenonarančaste boje. Na čvrstim podlogama crveni koralj izgrađuje velike zadruge i razvija se u obliku razgranatog stabla s mnogo polipa koji mu pomažu u hvatanju račića kojima se hrani. Crveni koralji odvojena su spola, a iz jaja se razvija ličinka planula. Razmnožava se krajem proljeća. Na otoku Zlarinu od skeleta crvenog koralja pravili su se crkveni ukrasi i zavjetni darovi, ali i vrlo cijenjeni komadi nakita.

Stanište: Crveni koralj je čest uz obale Sredozemnog mora (Korzika, Sardinija, Sicilija, južna obala Francuske, sjeverna obala Afrike od Gibraltara do Tunisa) te u Atlantiku. Vrlo ga često možemo pronaći na Jadranu i to na dubinama do 200m. Stanište crvenog koralja je tvrdo koraljno dno.

Sistematika:
 vrsta -> rod -> porodica -> red -> razred -> porodica -> carstvo -> domena

 Corralium rubrum -> Corallium -> Corallidae -> Gorgonacea -> Alcyonaria -> Anthozoa -> Cnidaria -> Animalia -> Eucariota

Literatura:

1.Milišić,Neven “Enciklopedija jadranskih koralja”. Marjan tisak d.o.o. ,Split 2008. ,str.36-37. 2.World Register of Marine Species:WoRMS

Opisala: Erisa Krasniqi

Datum unosa: 06.11.2020

Comments are closed.