Cinabarit

Hrvatski naziv: Cinabarit
Latinski naziv: /

Mjesto pronalaska: /
Datum pronalaska: /
Sakupljač: /

Opis: Cinabarit nastaje u vulkanskim područjima i oko vrućih izvora. Svaka molekula građena je od atoma žive i sumpora te ga svrstavamo u razred sulfida. Crvene je ili crvenkasto smeđe boje. Svrha mu je u izradi ukrasnog kamenja i kao ruda žive. Formula minerala je HgS.

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 11.4.2020.

Comments are closed.