Barit

Hrvatski naziv: Barit
Grčki naziv: Barys

Mjesto pronalaska: /
Datum pronalaska: /
Sakupljač: Vesna Dobronić (časopis)
Kemijska formula: BaSO4
Kristalni sustav:

Opis: Barit je mineral koji je jedan od najvažnijih izvora barija. Barij se estrahira iz minerala  elektrolizom ili zagrijavanjem s aluminijem i silicijom u vakuumu. Svrstan je u razred sulfata te može biti bijele, plave, sive, smeđe,  crvene i žute ili bezbojan. Iznimno je mekan i težak mineral. Stlačimo li ga, puknut će pravilno uz najslabije strukturne plohe.

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 11.4.2020.

Galenit

Hrvatski naziv: Galenit
Latinski naziv: Galena

Mjesto pronalaska: /
Datum pronalaska: /
Sakupljač: /
Kemijska formula: PbS
Kristalni sustav: 

Opis: Galenit je mineral koji se ističe zbog svoje vrlo velike gustoće (7,4-7,6). Pripada razredu sulfida, a kemijska jedinka mu je građena od atoma olova i sumpora. Dolazi u vapnencima i dolomita. Važan je kao ruda olova.

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 11.4.2020.

Pirit

Hrvatski naziv: Pirit
Grčki naziv: Pyr

Mjesto pronalaska: /
Datum pronalaska: /
Sakupljač: /
Kemijska formula: FeS2
Kristalni sustav:

Opis: Pirit je jedan od najraširenijih minerala u Zemljinoj kori. Pripada razredu sulfida te mu je kemijski naziv željezni sulfid. Često je zamijenjen za zlato zbog svoje mjedenožute boje. Rabi se u proizvodnji čelika. 

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 11.4.2020.

Prehnit

Hrvatski naziv: Prehnit
Latinski naziv: /

Mjesto pronalaska: Južnoafrička Republika
Datum pronalaska: /
Sakupljač: /
Kemijska formula: Ca2Al2Si3O10(OH)2
Kristalni sustav:

Opis: Prehnit čine kalcij, aluminij, kisik i silicij. Nastaje u šupljinama te dolazi u različitim oblicima. Ime je dobio po pukovniku Hendriku von Prehnu. Pripada razredu silikata te može biti bezbojan ili zelene, sive, bijele ili bijele boje. 

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 11.4.2020.

Rodonit

Hrvatski naziv: Rodonit
Grčki naziv: Rhodon

Mjesto pronalaska: Kina
Datum pronalaska: /
Sakupljač: Vesna Dobronić (časopis)
Kemijska formula: (Mn,Ca)SiO3
Kristalni sustav:

Opis: Rodonit najčešće viđamo s crnim ili smeđim žilama koje se protežu kroz njegovu strukturu. Rijetki su primjerci prozirnog kristala rodonita. Član je mineralnog razreda silikata, a nalazimo ga u stijenama bogatim manganom. Koristi se za proizvodnju ukrasa i nakita. 

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 10.4.2020.

Talk

Hrvatski naziv: Talk
Arapski naziv: Liskun

Mjesto pronalaska: Italija
Datum pronalaska: /
Sakupljač: Vesna Dobronić (časopis)
Kemijska formula: Mg3Si4O10(OH)2
Kristalni sustav:

Opis: Talk nalazimo u stijenama duboko ispod površine Zemlje. Pripada razredu silikata te je bijele, sive, zelene ili smeđe boje. Iznimno je mekan pa se koristi u proizvodnji maziva, flomastera, keramičkih pločica i papira. 

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 10.4.2020.

Diopsid

Hrvatski naziv: Diopsid
Latinski naziv: /

Mjesto pronalaska: Brazil
Datum pronalaska: /
Sakupljač: Vesna Dobronić (časopis)

Kemijska formula: MgCaSiO6

Opis: Diopsid je vrlo raširen, nalazimo ga u stijenama i meteoritima. Član je razreda silikata. Kristai su mu prizmatičnog oblika i staklastog sjaja. Nalazimo ga u zelenoj, sivoj, smeđoj, bijeloj i žućkastoj boji stoga se rabi za izradu nakita i drugih ukrasa.

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 10.4.2020. 

Azurit

Hrvatski naziv: Azurit
Latinski naziv: /

Mjesto pronalaska: Maroko
Datum pronalaska: /
Sakupljač: Vesna Dobronić (časopis)
Kemijska formula: Cu3(CO3)2(OH)2
Kristalni sustav:

Opis:  Azurit je mekan i težak mineral kojeg svrstavamo u razred karbonata. Zbog svoje poznate nebeskomodre boje koristi se u ukrasne svrhe. Lako se tali te poprima crnu boju kada ga se stavi iznad otvorenog plamena. 

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 10.4.2020.

Gorski Kristal

Hrvatski naziv: Gorski kristal
Latinski naziv: /

Mjesto pronalaska: /
Datum pronalaska: /
Sakupljač: Vesna Dobronić (časopis)
Kemijska formula: SiO2

Opis:  Član je oksidnog razreda minerala. Svaka je kemijska jedinka građena od jednog atoma silicija i dva atoma kisika. Nalazišta: pokrajina Rio Grande, Alpe i Švicarska. Od njega se izrađuju svijećnjaci i ukrase te se brusi u perle i dijelove ogrlica. 

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 26.1.2020.

Cerusit

Hrvatski naziv: Cerusit
Latinski naziv: kreos“-vosak

Mjesto pronalaska:  Maroko
Datum pronalaska: /
Sakupljač: Vesna Dobronić (časopis)
Kemijska formula: PbCO3

Opis: Iznimno je lijep te privlačan kolekcionarima. Može se koristiti i kao ukrasni kamen, a nerijetko je brušen i rezan radi isticanja ljepote. Smatra se da najljepši primjerci dolaze sa Sardinije (Italija) te ima sjaj nalik na dijamant. Svrstavamo ga u razred karbonata, a građen je od olova, ugljika i kisika. 

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 26.1.2020.