Barit

Hrvatski naziv: Barit
Grčki naziv: Barys

Mjesto pronalaska: /
Datum pronalaska: /
Sakupljač: /

Opis: Barit je mineral koji je jedan od najvažnijih izvora barija. Barij se estrahira iz minerala  elektrolizom ili zagrijavanjem s aluminijem i silicijom u vakuumu. Svrstan je u razred sulfata te može biti bijele, plave, sive, smeđe,  crvene i žute ili bezbojan. Iznimno je mekan i težak mineral. Stlačimo li ga, puknut će pravilno uz najslabije strukturne plohe. Formula minerala je BaSO4.

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 11.4.2020.

Kremen

Hrvatski naziv: Kremen
Latinski naziv: /

Mjesto pronalaska: /
Datum pronalaska: /
Sakupljač: /

Opis: Kremen je jedan od najraznovrsnijih i najraširenijih minerala. Čini čak 10% zemljine kore te ga svrstavamo u okside. Drugi naziv za njega je kvarac te se često upotrebljava kao poludrago kamenje. Možemo ga pronaći u bezbojnom obliku kao i u zelenoj, bijeloj, grimiznoj, ružičastoj, žutoj, smeđoj ili crnoj boji. Kristali kremena pod povećanom tlakom stvaraju električni napon, stoga imaju široku primjenu u znanosti i industriji . Formula minerala je SiO2.

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 11.4.2020.

Limonit

Hrvatski naziv: Limonit 
Latinski naziv: /

Mjesto pronalaska: /
Datum pronalaska: /
Sakupljač: /

Opis: Limonit je skupni naziv za nekoliko različitih spojeva oksida i hidroksida željeza. Nalazimo ga u crnoj, smeđoj ili žutoj boji te ga svrstavamo u razred oksida. Ne može se precizno reći da je mineral, stoga ga svrstavamo pod stijene. Nastaje taloženjem netopivih željeznih hidroksida u sedimentnim stijenama te ga nikad nećemo naći u obliku kristala, nego kao krhku zemljanu masu. Formula minerala je FeO(OH).

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 11.4.2020.

Kromit

Hrvatski naziv: Kromit
Latinski naziv: /

Mjesto pronalaska: /
Datum pronalaska: /
Sakupljač: /

Opis: Kromit je ruda kroma koju najčešće nalazimo u crnoj ili smećkastocrnoj boji i pripada razredu oksida. Iz njega elektrolizom dobivamo krom, koji je iznimno je otporan na korozije, visoke temperature te na sve kemijske promjene. Stoga ima višestruku primjenu u izradi opeka za oblaganje peci, nakitu… Formula minerala je FeCr2O4.

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 11.4.2020.

Lapor

Hrvatski naziv: Lapor
Latinski naziv: /

Mjesto pronalaska: /
Datum pronalaska: /
Sakupljač: /

Opis: Lapor je raširen diljem svijeta, a najviše ga ima u Pijemontskom bazenu u Italiji te duž obale La Manchea. To je sedimentna stijena koja dolazi u sivoj, smećkastoj ili zelenkastoj boji. Rabi se kao poljoprivredno gorivo. Zanimljivo je da katkad lapor sadrži i fosile.

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 11.4.2020.

Antimon

Hrvatski naziv: Antimon
Latinski naziv: /

Mjesto pronalaska: /
Datum pronalaska: /
Sakupljač: /

Opis: Antimon je metalan samorodan  element. Iako ima jako veliku gustoću, poprilično je mekan. Dolazi u srebrnastosivoj  boji. Samostalan nema svrhu ali u  kombinaciji s drugim metalima stvara slitine. Formula minerala je Sb.

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 11.4.2020.

Galenit

Hrvatski naziv: Galenit
Latinski naziv: Galena

Mjesto pronalaska: /
Datum pronalaska: /
Sakupljač: /

Opis: Galenit je mineral koji se ističe zbog svoje vrlo velike gustoće (7,4-7,6). Pripada razredu sulfida, a moleukla mu je građena od atoma olova i sumpora. Dolazi u vapnencima i dolomita. Važan je kao ruda olova. Formula je PbS.

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 11.4.2020.

Cinabarit

Hrvatski naziv: Cinabarit
Latinski naziv: /

Mjesto pronalaska: /
Datum pronalaska: /
Sakupljač: /

Opis: Cinabarit nastaje u vulkanskim područjima i oko vrućih izvora. Svaka molekula građena je od atoma žive i sumpora te ga svrstavamo u razred sulfida. Crvene je ili crvenkasto smeđe boje. Svrha mu je u izradi ukrasnog kamenja i kao ruda žive. Formula minerala je HgS.

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 11.4.2020.

Pirit

Hrvatski naziv: Pirit
Grčki naziv: Pyr

Mjesto pronalaska: /
Datum pronalaska: /
Sakupljač: /

Opis: Pirit je jedan od najraširenijih minerala u Zemljinoj kori. Pripada razredu sulfida te mu je kemijski naziv željezni sulfid. Često je zamijenjen za zlato zbog svoje mjedenožute boje. Rabi se u proizvodnji čelika. Formula mu je FeS2.

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 11.4.2020.

Prehnit

Hrvatski naziv: Prehnit
Latinski naziv: /

Mjesto pronalaska: Južnoafrička Republika
Datum pronalaska: /
Sakupljač: /

Opis: Prehnit čine kalcij, aluminij, kisik i silicij. Nastaje u šupljinama te dolazi u različitim oblicima. Ime je dobio po pukovniku Hendriku von Prehnu. Pripada razredu silikata te može biti bezbojan ili zelene, sive, bijele ili bijele boje. Formula minerala je Ca2Al2Si3O10(OH)2.

Literatura: Blago Zemlje

Opisao/la: Nikolina Brkan i Nika Zovko

Datum unosa: 11.4.2020.