SPOZNAJ BIORAZNOLIKOST​

e-Prirodoslovna zbirka

III. gimnazije Split

1. Sažeti opis projekta

Svjesnost o unikatnom, krhkom prirodnom bogatstvu koje naša država posjeduje možemo postići pobuđivanjem interesa mladih za promatranje i istraživanje staništa u njihovom okružju. Na nivou škole pokrenut je projekt „Spoznaj bioraznolikost“, e-prirodoslovna zbirka. Tijekom godina prikupljen je veliki broj primjeraka koji bi poslužili kao izvorna stvarnost i osnova za stvaranje virtualne prirodoslovne zbirke. Projektom se provodi informatizacija i determinacija prirodoslovne zbirke III. gimnazije, Split te omogućava njihova primjena u nastavi. Buđenjem znatiželje i istraživačkog potencijala potiče se kritičko promišljanje kod najproduktivnijih dobnih skupina koje su potencijal u promicanju Hrvatske. Važnost zbirke je i kontinuirani doprinos projektu inventarizacije prirodoslovnog bogatstva s ciljem očuvanja i učvršćivanja nacionalnog identiteta Republike Hrvatske. Snaga i korisnost ovog projekta je trajno sudjelovanje učenika u njegovom osmišljavanju, provođenju i nadograđivanju. Omogućila bi se dostupnost svih materijala putem mrežne aplikacije te bi se ostvarila intenzivna suradnja s vanjskim stručnim suradnicima. Postavili bi se temelji za ostvarivanje suradnje sa školama, javnim ustanovama te za međusobno povezivanje zbirki na platformi „Mreža školskih prirodoslovnih zbirki“ Svim zbirkama u mreži omogućila bi se autonomnost. Za ostvarivanje ciljeva potrebno je višegodišnje sustavno provođenje aktivnosti u kojima bi učenici, prepoznati i potaknuti zahvaljujući mentorima, odabrali svoje mjesto u projektu te dodatno razvili interese kako bi realizacija projekta bila što uspješnija. Učenik je na ovaj način postavljen u središte samog procesa te svojim aktivnostima nadograđuje projekt. Projekt će se provoditi u više faza. Uz izradu zbirke timovi će sinergijski djelovati i u izradi prigodnih animacija u cilju promicanja i evaluacije zbirke kroz oblike samovrednovanja i vanjskog vrednovanja.

2. Ciljevi projekta:

realizacijom projekta unaprijediti kvalitetu učenja, rada i boravka u školi, školskih i izvanškolskih aktivnosti te život u zajednici

 • postići svjesnost o jedinstvenom i krhkom bogatstvu koje naša država posjeduje
 • pobuditi potrebu za promatranjem i istraživanjem okoline koja nas okružuje
 • podučiti principe laboratorijskih i terenskih metoda istraživanja, a pritom posebno naglasiti potrebu nenarušavanja i očuvanja ekološke ravnoteže
 • dizajnirati virtualni način prikupljanja i prezentiranja prirodoslovnog materijala i spoznaja
 • osposobiti učenike za uvođenje moderne tehnologije u prirodoslovnom istraživanju čime bi doprinijeli zornijem prijenosu spoznaja
 • dati doprinos digitalnim obrazovnim sadržajima
 • omogućiti dostupnost materijala uz mogućnost povezivanja s vanjskim suradnicima i zbirkama drugih škola i javnih ustanova u jednu mrežu u kojoj bi svi zadržali autonomnost – MREŽA ŠKOLSKIH PRIRODOSLOVNIH ZBIRKI.

3. Očekivani rezultati (ishodi):

 • međupredmetna integracija
 • formiranje digitalne baze podataka prirodoslovne zbirke III. gimnazije, Split
 •  postavljanje zbirke i determinacija materijala (ishodište za školske izložbe i projekte)
 • postavljanje izložbe najuspješnijih učeničkih radova (modela, fotografija, plakata, mrežnih uradaka…)
 • interaktivno učenje „Pronađi, dotakni, osjeti“
 • radionice i predavanja „Spoznaj bioraznolikost“ na SŽV, OŠ i SŠ
 • terenski rad na zaštićenim područjima (promoviranje virtualne zbirke i osmišljavanje volonterskih projekata)
 • integriranje znanja o biološkoj raznolikosti koje rezultira razvojem ekološke svijesti
 • pobuđivanje potrebe za promatranjem i istraživanjem svijeta oko sebe
 • identificiranje prirodoslovno zanimljivih detalja
 • interpetiranje nomenklature te primjenjivanje principa determinacije ključevima
 • definiranje važnosti autorskih prava i odgovornosti te sticanje spoznaje o znanstvenoj etici
 • rabljenje naučenih koncepata prikupljanja prirodoslovnih materijala u znanstvene svrhe
 • sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju projekata te uređenju školskih zbirki (prirodoslovnih), kako onih iz izvorne stvarnosti tako i virtualnih.

4. Aktivnost provedbe programa

Učenik svojim aktivnostima nadograđuje projekt potican radoznalošću i inovativnošću. Potrebno je višegodišnje sustavno provođenje. Prva faza je pobuđivanje interesa za izvannastavni rad u STEAM području. Praktičan rad i vježbe koje se odvijaju za vrijeme nastave, zatim edukativni filmovi i dodatna edukacija učenika o autorskim pravima, pravilima citiranja te upoznavanje i pregledi dostupnih baza podataka su oblici rada koji se provode u ovoj fazi. Timovima učenika bit će dodijeljeni mentori te će im se odrediti popisi zaduženja: Tim IT podrške- učenici osmišljavaju program, mrežnu aplikaciju, dizajn stranice, način unosa podataka i kreiranje poveznica. Oni će biti informatička podrška tijekom provedbe i ostvarivanja cjelokupnog projekta. Ostala tri tima učenika zadužena su za fotografiranje, opisivanje svakog izloška koji se nalazi u prostorima škole, korištenje vjerodostojne literature te unošenje podataka u bazu. Logo i vizualni identitet projekta također je autorski rad učenika. Prva faza je zaključena s postavljanjem zbirke i determiniranjem svih primjeraka u istoj. Sljedeća faza je organiziranje terenske nastavi, foto natjecanja, manjih projekata koji bi ostvarili međupredmetnu suradnju i povezivanje prirodoslovlja i dramske pedagogije, likovne umjetnosti… Naprednu fazu predstavlja umrežavanje s drugim školama te suradnja sa znanstvenicima. Sadržaji virtualne zbirke: IZLOŠCI- uz primjerke iz školske zbirke dostupne su i virtualne zbirke. ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI- koje su proveli učenici škole te iste prezentirali na natjecanjima i smotrama. RADIONICE- tijekom nastavnog procesa te učenički uradci modela. LITERATURA DOSTUPNA U ŠKOLI. PORTAFOLIO- upute za izradu svih potrebnih stavki. Projekt omogućuje nadopunu nastavnih sadržaja te pruža podlogu za provođenje svih strategija učenja. Omogućava kreiranje kompeticija za razumijevanje i dizajniranje održivog razvoja.

5. Korisnici projekta

Dio ekipeMentori i učenici koji su osmislili i sudjeluju u izradi projekta. Autori i koordinatori projekta su nastavnice biologije i kemije: Vesna Dobronić, prof. ment. te Ines Alujević, prof. sav., stručna suradnica školska knjižničarka Maja Duplančić, dipl. knjižničar i prof. hrv. j. i pov. umj. Mentor i koautor IT podrške Ante Bartulović profesor informatike te glavni moderator i logistički organizator učenik Antonio Nikolić. Tim učenika koji su nosioci prve etape projekta: Sara Vukman, Jana Matić, Duje Perković i Duje Štolfa sa suradnicima Nino Borović, Erisa Krasniqi, Lucija Sorić, Nika Zovko, Nikolina Brkan i Ivan Gudelj.

 • Stručnjaci koji bi svojim komentarima i determinacijama podigli kvalitetu zbirke na znanstvenu razinu te je tako učinili korisnom i međunarodnim znanstvenim krugovima.
 • Učenici III. gimnazije, ali i učenici drugih škola te javne ustanove na području Hrvatske kao i svi zainteresirani posjetitelji mrežnih stranica.
 • Broj korisnika je NEOGRANIČEN.

6. Osobe odgovorne za provedbu

Vesna Dobronić, prof. savjetnik. biologije i kemije- 15 godina rada u nastavi i 3 u JUPP Vransko jezero kao stručni suradnik- biolog
Ines Alujević, prof. viši savjetnik biologije i kemije- 27 godina rada u nastavi