SPOZNAJ BIORAZNOLIKOST​

e-Prirodoslovna zbirka

III. gimnazije Split

1. Sažeti opis projekta

Svjesnost o unikatnom, krhkom prirodnom bogatstvu koje naša država posjeduje možemo postići pobuđivanjem interesa mladih za promatranje i istraživanje prirodnih staništa u njihovom okružju. Na nivou škole pokrenut je projekt „Spoznaj bioraznolikost“, e-prirodoslovna zbirka. Projektom se provodi informatizacija i determinacija prirodoslovne zbirke III. gimnazije, Split. Tijekom godina prikupljen je veliki broj primjeraka koje treba imenovati, opisati i izložiti kako bi poslužili kao izvorna stvarnost i osnova za stvaranje virtualne prirodoslovne zbirke. Buđenjem znatiželje i istraživačkog potencijala potiče se kritičko promišljanje kod najproduktivnijih dobnih skupina koje su potencijal u promicanju Hrvatske kao države velikih bioraznolikih resursa. Važnost zbirke je i kontinuirani doprinos projektu inventarizacije prirodoslovnog bogatstva s ciljem očuvanja i učvršćivanja nacionalnog identiteta Republike Hrvatske. Snaga i korisnost ovog projekta je trajno sudjelovanje učenika u njegovom osmišljavanju, provođenju i nadograđivanju. Omogućila bi se dostupnost svih materijala putem mrežne aplikacije te bi se ostvarila intenzivna suradnja s vanjskim stručnim suradnicima. Postavili bi se temelji za sljedeći korak – povezivanje zbirki svih škola i javnih ustanova na platformi koja bi svim sudionicima povezanim u mreži omogućila autonomnost („Mreža školskih prirodoslovnih zbirki“). Za ostvarivanje ciljeva potrebno je višegodišnje sustavno provođenje aktivnosti u kojima bi učenici, prepoznati i potaknuti zahvaljujući mentorima, odabrali svoje mjesto u projektu te dodatno razvili interese kako bi realizacija projekta bila što uspješnija. Učenik je na ovaj način postavljen u središte samog procesa te svojim aktivnostima nadograđuje projekt. Projekt će se provoditi u više faza. Uz izradu zbirke timovi će sinergijski djelovati i u izradi prigodnih animacija u cilju promicanja i evaluacije zbirke kroz oblike samovrednovanja i vanjskog vrednovanja.

2. Ciljevi projekta:

realizacijom projekta unaprijediti kvalitetu učenja, rada i boravka u školi, školskih i izvanškolskih aktivnosti te život u zajednici

 • postići svjesnost o jedinstvenom i krhkom bogatstvu koje naša država posjeduje
 • pobuditi potrebu za promatranjem i istraživanjem okoline koja nas okružuje
 • podučiti principe laboratorijskih i terenskih metoda istraživanja, a pritom posebno naglasiti potrebu nenarušavanja i očuvanja ekološke ravnoteže
 • dizajnirati virtualni način prikupljanja i prezentiranja prirodoslovnog materijala i spoznaja 
 • osposobiti učenike za uvođenje moderne tehnologije u prirodoslovnom istraživanju čime bi doprinijeli zornijem prijenosu spoznaja
 • dati doprinos Digitalnim obrazovnim sadržajima u Školi za život.

omogućiti dostupnost materijala uz mogućnost povezivanja s vanjskim suradnicima i zbirkama drugih škola i javnih ustanova u jednu mrežu u kojoj bi svi zadržali autonomnost – MREŽA ŠKOLSKIH PRIRODOSLOVNIH ZBIRKI.

3. Očekivani rezultati (ishodi):

 

  • – međupredmetna integracija
  • – formiranje digitalne baze podataka prirodoslovne zbirke III. gimnazije, Split
  • – postavljanje zbirke i determinacija materijala (ishodište za školske izložbe i projekte)
  • – postavljanje izložbe najuspješnijih učeničkih radova (modela, fotografija, plakata, mrežnih uradaka…)
  • – Interaktivno učenje „Pronađi, dotakni, osjeti“
  • – Radionice i predavanja „Spoznaj bioraznolikost“ na SŽV, OŠ i SŠ
  • – Terenski rad na zaštićenim područjima (promoviranje virtualne zbirke i osmišljavanje volonterskih projekata).
  • – integriranje znanja o biološkoj raznolikosti koje rezultira razvojem ekološke svijesti 
  • – pobuđivanje potrebe za promatranjem i istraživanjem svijeta oko sebe
  • – identificiranje prirodoslovno zanimljivih detalja
  • – interpetiranje nomenklature te primjenjivanje principa determinacije ključevima
  • – definiranje važnosti autorskih prava i odgovornosti
  • – sticanje spoznaje o znanstvenoj etici
  • – rabljenje naučenih koncepata prikupljanja prirodoslovnih materijala u znanstvene svrhe
  • – sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju projekata te uređenju školskih zbirki (prirodoslovnih), kako onih iz izvorne stvarnosti tako i virtualnih.
  • – Aktivnosti provedbe programa 

Učenik svojim aktivnostima nadograđuje projekt potican radoznalošću i inovativnošću. Potrebno je višegodišnje sustavno provođenje. Prva faza je pobuđivanje interesa za izvannastavni rad u STEM području. Pripremne radnje za provedbu projekta su u tijeku, prikupljena je dovoljna količina materijala. Praktičan rad i vježbe koje se odvijaju za vrijeme nastave, zatim edukativni filmovi i dodatna edukacija učenika o autorskim pravima, pravilima citiranja te upoznavanje i pregledi dostupnih baza podataka su  oblici rada koji se provode u ovoj fazi. Timovima učenika bit će dodijeljeni mentori te će im se odrediti popisi zaduženja: Tim IT podrške- učenici osmišljavaju program, mrežnu aplikaciju, dizajn stranice, način unosa podataka i kreiranje poveznica. Oni će biti informatička podrška tijekom provedbe i ostvarivanja cjelokupnog projekta. Ostala tri tima učenika zadužena su za fotografiranje, opisivanje svakog izloška koji se nalazi u prostorima škole, korištenje vjerodostojne literature te unošenje podataka u bazu. Logo i vizualni identitet projekta također je autorski rad učenika. Prva faza je zaključena s postavljanjem zbirke i determiniranjem svih primjeraka u istoj. Sljedeća faza je organiziranje terenske nastavi, fotonatjecanja, manjih projekata koji bi ostvarili međupredmetnu suradnju i povezivanje prirodoslovlja i dramske pedagogije, likovne umjetnosti… Naprednu fazu predstavlja umrežavanje s drugim školama te suradnja sa znanstvenicima. Sadržaji virtualne zbirke: IZLOŠCI- uz primjerke iz školske zbirke dostupne su i virtualne zbirke. ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI- koje su proveli učenici škole te iste prezentirali na natjecanjima i smotrama. RADIONICE- tijekom nastavnog procesa te učenički uradci modela. LITERATURA DOSTUPNA U ŠKOLI. PORTAFOLIO- upute za izradu svih potrebnih stavki. Projekt omogućuje nadopunu nastavnih sadržaja te pruža podlogu za provođenje svih strategija učenja. Omogućava kreiranje kompeticija za razumijevanje i dizajniranje održivog razvoja.

4. Korisnici projekta

Mentori i učenici koji su osmislili i sudjeluju u izradi projekta. Autori i koordinatori projekta su nastavnice biologjije i kemije: Vesna Dobronić, prof. ment. te Ines Alujević, prof. sav. i stručna suradnica školska knjižničarka Maja Duplančić, dipl. knjižničar i prof. hrv. j. i pov. umj., koordinatorica je projekta. 

Sastavljeno je i četiri tima učenika od kojih svaki broji po tri člana. 

Stručnjaci koji bi svojim komentarima i determinacijama podigli kvalitetu zbirke na znanstvenu razinu te je tako učinili korisnom i međunarodnim znanstvenim krugovima. 

Učenici III. gimnazije, ali i učenici drugih škola te javne ustanove na području Hrvatske kao i svi zainteresirani posjetitelji mrežnih stranica.

 1. KORISNIKA: NEOGRANIČEN
 • Uključivanje i doprinos za lokalnu zajednicu 

Putem mrežnih stranica škole te stranice Prirodoslovne zbirke III. gimnazije, Split.

Organizacija fotosafarija; objava fotonatječaja na zadane teme; postavljanje izložbe.

5. Osobe odgovorne za provedbu

Vesna Dobronić, prof.ment. biologije i kemije- 15 godina rada u nastavi i 3 u JUPP Vransko jezero kao stručni suradnik- biolog

Ines Alujević, prof. sav. biologije i kemije- 27 godina rada u nastavi